Avantprojectes i estudis de vivendes

Projectes de vivendes unifamiliars i edificis plurifamiliars

Projectes d'interiors de vivendes, botigues...

Projectes d'equipaments

Projectes d'urbanisme

Projectes de rehabilitació i reforma de masies i cases de poble

Projectes de reforma i consolidació de cobertes i sostres

Rehabilitacions per a turisme rural i tramitacions de la legalització de l'activitat

Projectes d'activitats

Cèdules d'habitabilitat de primera i segona ocupació

Informes i peritatges