Avantprojectes i estudis de vivendes

 • Avantprojectes i estudis per a habitatges de qualsevol tipus.
 • Pressupostos amb esbossos de proposta de projecte sense compromís.

Projectes de vivendes unifamiliars i edificis plurifamiliars

 • Projectes d'habitatges unifamiliars, aïllats, entre mitgeres, en casc antic, rehabilitació i reforma de masies i cases de poble.

Projectes d'interiors de vivendes, botigues...

 • Projectes d'interiorisme, tant d'habitatges com de qualsevol tipus d'obra: botigues, comerços, fàbriques, naus, tallers, etc.
 • Gestió integral de projectes claus en mà: projectes, permisos, legalitzacions, gestió de pressupostos i d'industrials d'obra.

Projectes d'equipaments

 • Realitzem projectes d'equipaments públics i privats, clubs esportius, etc.

Projectes d'urbanisme

 • Projectes de urbanització i gestió integral del desenvolupament de les obres i de despeses d'execució.
 • Plans parcials i desenvolupament dels mateixos.
 • Projectes de PARCEL·LACIÓ: segregacions i/o agrupacions de finques i propietats.
 • Projectes de REPARCEL·LACIÓ i/o REURBANITZACIÓ.

Projectes de rehabilitació i reforma de masies i cases de poble

 • Tenim una extensa experiència en rehabilitació i reforma de masies i cases de poble a La Garrotxa, Pla de l'Estany i Alt Empordà des de 1994.

Projectes de reforma i consolidació de cobertes i sostres

 • Gran experiència en REFORMES ESTRUCTURALS i COBERTES de tot tipus d'edificis, especialment antics. 

Rehabilitacions per a turisme rural i tramitacions de la legalització de l'activitat

 • Gestió integral d'activitats de TURISME RURAL. Plans especials urbanístics per a la implementació de l'activitat en sòl agrícola i no urbanitzable, projectes d'obra, legalització de l'activitat (projectes d'intervenció integral), etc.

Projectes d'activitats

 • PROJECTES D'INTERVENCIÓ INTEGRAL (antics projectes d'activitats) de qualsevol tipus establiment.
 • Projectes de legalització d'activitats en qualsevol àmbit: bars, restaurants, etc.
 • Projectes d'activitats INNÒCUES: botigues, comerços...

Cèdules d'habitabilitat de primera i segona ocupació

 • Tramitació i obtenció de CÈDULES D'HABITABILITAT de SEGONA OCUPACIÓ. Ens en cuidem de tot, visat de la cèdula d'habitabilitat i tramitació a la Generalitat fins a la seva obtenció.

Informes i peritatges

 • Informes i peritatges de part per a plets, judicis i/o defensa jurídica.