Mònica Rovira i Lliberia / Emili Salavedra i Espígol

Des de 1998 Mònica Rovira Lliberia  i Emili Salavedra Espigol, dirigim el despatx d'arquitectura que tenim a Banyoles, Girona, a la comarca del Pla de l'Estany, en un despatx en planta baixa del carrer Sant Mer.

Realitzem projectes d'arquitecura, urbanisme, interiorisme,....Treballem de manera apassionada i acurada tots els nostres projectes donant un servei específic i indivudualitzat a cada client. Intentem mantenir una estreta relació amb els nostres clients , i sobretot en projectes d'habitatges, per poder plasmar  en els projectes la seva idea de viure , habitar i utilitzar el que serà la seva nova vivenda.

Creiem en l'arquitectura sincera i natural  i per això en els nostres projectes tenim en compte el lloc, l'entorn i l'us, fugint de formalismes estètics sense contingut, per obtenir edificis que s'adaptin al màxim a les necessitats dels encàrrecs, tant a nivell econòmic com a nivell d'usuari.


MÒNICA ROVIRA LLIBERIA
 • Arquitecta per la Universitat Politècnica de Catalunya des de l'any 1994.
 • Col.legiada a la Demarcació de Girona del Col.legi Oficial d'Arquitectes de Catalunyades de l'any 1994.
 • Estudis cursats a Barcelona. Nascut a Berga, però viu a Banyoles des del 1971. 
 • Treballs com a estudiant d'arquitectura al despatx de Jeroni Moner i Codina, arquitecte de Banyoles ( 1989).
 • Treballs com a arquitecta col.laboradora al despatx d'Arcadi Pla i Masmiquel, arquitecte de Girona (1992-2000).
 • Accèssit en el Premi Technal d'Arquitecura amb el projecte d'ampliació del Bar de l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura l'any 1993.
 • Finalista en el concurs d'idees per a un Pavelló de l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona a la Bienal de Saragossa.
 • Premi FAD'99 d'Arquitectura com a col.laboradora en el Projecte d'un edifici d'habitatges de protecció oficial a Sant Ponç, Girona, d'Arcadi Pla i Masmiquel, arquitecte( 1999).
 • Seleccionada amb el Projecte per una Agrobotiga a Banyoles, en la publicació i exposició de Generació dels 90s, Joves Arquitectes Gironins, l'any 1997.
 • Membre del jurat dels Premis d'arquitectura de les Comarques de Girona l'any 1999.
 • Treballs en tasques de comissariat i organització d'exposicions, conferències,... a la Vocalia de Cultura del Col.legi d'Arquitectes de Girona ( 1996-2002).
EMILI SALAVEDRA ESPIGOL
 • Arquitecte per la Universitat Politècnica de Catalunya des de 1994.
 • Col.legiat a la Demarcació de Girona del Col.legi Oficial d'Arquitectes de Catalunya des de l'any 1994.
 • Estudis cursats a Barcelona. Nascut a la Vall d'en Bas, a Sant Esteve d'en Bas (La Garrotxa), viu a Banyoles des del 1998.
 • XVII Curs sobre la Intervenció en el Patrimoni Arquitectònic (COAC) l'any 1994.
 • Curs de Valoracions Immobiliàries ( COAC-ARQUITASA) l'any 1995.
 • Treballs com a estudiant d'arquitectura al despatx de Jordi Puig i Batalla, arquitecte de Barcelona ( 1986-1994).
 • Treballs de col.laboració amb Josep Santandreu Peralba, enginyer de camins,canals i ports ( 1991-1993).
 • Treballs com arquitecte col.laborador amb Xavier Juvanteny i Reixach en projectes varis per a la Immobiliaria Puigsacalm d'Olot.( 1995-2008)
 • Accèssit en el Premi Technal d'Arquitecura amb el projecte d'ampliació del Bar de l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura l'any 1993. 

Contacte

Sant Mer 20
17820 Banyoles
Tel/ Fax 972 57 61 66
Email:
moemarquitectes@coac.net